Lapsevanematele:

 • - Selleks, et mitte sassi ajada mänguvorme, peavad lapsevanemad kogu varustusele märkima lapse initsiaalid. Leidmise korral on siis selge, kellele kuulub mänguvorm;
  - Lapsevanemad tohivad kohal viibida AINULT trenni alguses või võistlustel, millest annab eelnevalt teada treener või klubi juhatus;
  - Lapsevanemad ei tohi sekkuda treeningprotsessi;
  - Otsus, mis puudutab mängija üleminekut grupist gruppi või treeneri vahetust, ei ole vaid ühe inimese otsus. See on läbimõeldud ja kaalutletud otsus, mis aitab viia mängijat või meeskonda järgmise õppeetapini;
  - Vanemad peavad suhtuma taktitunde ja austusega treeneritesse, klubi juhatusse ja treeningusse, reageerima märkustele ja rangelt järgima klubi reegleid;
  - Telefonide kasutamine treeningutel on keelatud. Arusaamatuste vältimiseks peavad lapsevanemad saali või staadionile sisenemisel mobiiltelefonid välja lülitama;
  - Lapsevanemad võivad mängijaid ergutada ja kiita;
  - Lapsevanemad ei saa sundida töötama, karjuda, solvata, alandada, juhendada tegudega enda või võõrast last. Äärmisel juhul lõpetatakse trenn pärast esimest hoiatust hetkeni mil trennist on eemaldatud süüdlane;
  - Klubis on õpe tasuline. Kuumaksete abiga tasutakse kõik kulud mis on seotud väljakute ja ruumide rendiga, kommunaalidega, treenerite palgaga, inventari ostuga jne;
  - Lapsevanemad on kohustatud tasuma igakuiset kindlaks määratud liikmemaksu jalgpalliklubi arvele;
  - Konkreetse lapse kuumaksest vabastamise otsuse võtab vastu ainult juhatus;
TOP