TREENINGUTE KONTSEPTSIOON

Kõiki noorteakadeemia treeninguid võib tinglikult jagada neljaks osaks: grupitreeningud, spetsiaalsed harjutused, füüsilise ettevalmistuse harjutused, teoreetilised ja psühholoogilised treeningud.

 • Grupitreeningud
  Grupitreeningutest võtab osa terve meeskond ning reeglipäraselt ka kaks treenerit. Grupitreeningud kestavad kõige väiksematel kasvandikel 60 minutit ning vanematel mängijatel kuni 90 minutit. See koosneb neljast osast, mis viiakse läbi pallidega: soojendus, tehniline osa, põhiline osa, lõplik osa. Põhilist rõhku pannakse meeskonna vastastikusele tööle mängu ajal (rünnak, kaitse, üleminek kaitselt rünnakule, üleminek rünnakult kaitsele, standardolukorrad).
 • Spetsiaalsed treeningud
  Spetsiaalsete treeningute erilisus seisneb selles, et meeskonnaga tegeleb neli kuni kuus inimest - noorteakadeemia treeneritest ja klubi esindusmeeskonna mängijatest. Reeglipäraselt jagatakse jalgpallurite grupp (30 inimest) 4.-5. grupiks, milles töötatakse läbi teatud oskused: söötmine, vastuvõtmine, löögid peaga, petlikud manöövrid jne. Sel kujul pööratakse treenerite poolt jalgpalluritele rohkem tähelepanu: grupid on väiksemad ning treener võib keskenduda igale mängijale.
 • Füüsiline ettevalmistus
  Füüsilise ettevalmistuse harjutused viiakse läbi nii eraldi põhilistest grupiharjutustest kui ka ühe osana treeningust. Eraldi harjutusi viib läbi füüsilise ettevalmistuse treener, grupitreeningutes aga meeskonna peatreener.
 • Teoreetilised harjutused väljakul
  Sääraste treeningute ajal hõivavad jalgpallurid oma mängupositsioonid ja täidavad väljakul teatud üleminekuid (ilma vastupanuta ja vastupanuga), mida tuleb teostada ka mängu ajal. Antud juhul jagame üleminekud neljaks tüübiks: kaitses, ründel, üleminekul kaitsest rünnakule ja üleminekul ründest kaitsele. Vahel töötavad treenerid eraldi liinidega: kaitsjatega, poolkaitsjatega, ründajatega. Samuti töötatakse sellistel treeningutel läbi standardolukorrad (karistuslöögid, nurgalöögid jne) nii rünnakul kui ka kaitse puhul.
 • Teoreetilised harjutused klassis
  Lisaks taktikalistele harjutustele väljakul viiakse meeskondadega läbi ka teoreetilised harjutused saalis. Neid võib jagada kolmeks tüübiks: asetused mänguks; mängu analüüs; temaatilised harjutused. Asetuste puhul viibib ruumis terve meeskond ja treenerid, kes teevad teatavaks koosseisu ja selgitavad jalgpalluritele milline on mänguks valitud taktika. Selleks kasutatakse valikuliselt projektorit, ekraani, magnettahvlit, flip charti. Mängu analüüsi ajal toovad treenerid välja jalgpallurite poolt tehtud vead ja õiged teguviisid. Palutakse selgitada, kuidas oleks saanud vigu vältida ning teevad kindlaks need osad, millele panna rõhku treeningnädalal järgneva mängu eel. Temaatiliste harjutuste ajal toovad treenerid kokku kas kogu meeskonna või grupi jalgpallureid ning analüüsivad mängu teatud aspekte kasutades videomaterjali momentidest, kus osalevad needsamad jalgpallurid. Need harjutused on eriti efektiivsed, kuna ollakse treeneriga vabas suhtluses.
 • Individuaalsed vestlused
  Noorteakadeemia treenerid viivad jalgpalluritega regulaarselt läbi individuaalseid vestlusi. Reeglipäraselt viiakse taolised vestlused läbi kas mängule järgneval päeval, mängule eelneval päeval, jalgpalluri naasmisel noortekoondisest või vajadusel. Sääraste vestluste ajal püüab treener küsimusi esitades mõista mis tekitab mängijale muret, püüab pakkuda probleemile lahendusi, püüab meelestada teda professionaalseks suhtumiseks sportlikusse töösse jne.
TOP